Dřevostavby Čertner

Rozhledna Eliška

 

Rozhledna Eliška


 

https://www.youtube.com/watch?v=0n7jWxuTRqU

 

 

img 1219 resize

img 1447 resize

img 1491 resize

img 1493 resize

gopr3598

img 1555 resize